Шляхи збільшення власних доходів територіальних громад та міжмуніципальне співробітництво (навчальна поїздка).

13.08.2018 до 16.08.2018
Луганський ЦРМС
Місце та адреса проведення заходу: 
Полтавська область.