Оголошення про відкритий конкурс на закупівлю послуг з перевезення легковим автомобільним транспортом у 2019 році

Дата завершення тендеру: 
27.03.2019
Тернопільський ЦРМС

Тернопільський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує відкритий конкурс на закупівлю послуг з перевезення легковим автомобільним транспортом у 2019 році. Орієнтовна середня кількість поїздок у місяць – 8-10 в межах області, 1-2 – по Україні.

Пропозиції для участі у конкурсі повинні бути подані зацікавленими особами особисто або надіслані поштою (рекомендованим поштовим відправленням) чи на електронну пошту ternopil@lgdc.org.ua не пізніше 18:00 год. за київським часом 27 березня 2019 року до Тернопільського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, 2а, 2-й поверх, офіс 3, із темою листа, зазначеною на конверті чи в електронному повідомленні: «Конкурс на закупівлю послуг з перевезення легковим автомобільним транспортом».

Участь у конкурсі можуть взяти юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які мають практичний досвід здійснення відповідної діяльності та право на її здійснення згідно з КВЕД-2010 (клас 49.32 «Надання послуг таксі»).

Пропозиція Учасника повинна містити:

1) пропозицію, оформлену на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог додатку до цього оголошення;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з актуальними даними на дату подання пропозиції);

3) витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для учасників-платників ПДВ) (з актуальними даними на дату подання пропозиції);

4) витяг з реєстру платників єдиного податку (для учасників-платників єдиного податку) (з актуальними даними на дату подання пропозиції);

5) копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів.

Пропозиція та зазначені вище документи подаються завірені підписом учасника або уповноваженої ним особи та скріплені печаткою (за наявності).

Усі копії документів мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, - то підписом керівника або іншої уповноваженої особи та скріплені печаткою юридичної особи (за наявності). Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

До пропозиції юридичної особи повинні додаватись документи, які підтверджують право уповноваженої особи її підписувати (протокол загальних зборів учасників чи іншого органу управління, наказ про призначення керівника або довіреність).

Подані документи мають містити посилання (відомості) про наявність зареєстрованих видів діяльності згідно "Класифікації видів економічної діяльності" (КВЕД-2010), що відповідають предмету закупівлі. 

Відповідальність за достовірність та повноту наданої у пропозиції інформації несе учасник.

Ліцензія учасника конкурсу на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів має бути діючою на дату подання пропозиції та до 31 жовтня 2019 року.

Строк дії пропозиції повинен становити не менше 9 місяців з дати підписання договору. Якщо строк дії пропозиції не зазначений, він вважатиметься 9 місяців. Із переможцем конкурсу буде укладено договір до 31 грудня 2019 року з можливістю подальшої пролонгації за згодою сторін. Оплата послуг здійснюватиметься шляхом безготівкового розрахунку в національній валюті за фактом належного надання послуг.

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі співвідношення критеріїв «якість послуг» та «вартість послуг». До уваги також братиметься досвід надання аналогічних послуг.

Конкурс відбудеться за умови отримання щонайменше трьох пропозицій від непов’язаних потенційних постачальників послуг.

Про результати конкурсу Учасників буде повідомлено протягом 5-ти робочих днів з дати завершення строку для подання пропозицій.

Замовник відхиляє пропозицію Учасника конкурсу у разі, якщо:

1) Учасник надав Замовнику недостовірні відомості про себе або виявлено відомості про порушення щодо нього провадження у справі про банкрутство чи наявність у нього податкової заборгованості;

2) Учасник є пов’язаною особою із Замовником або має реальний чи потенційний конфлікт інтересів щодо предмету закупівлі;

3) подана пропозиція не відповідає умовам оголошеного конкурсу.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Учасник процедури закупівлі має право оскаржити неправомірні, з його точки зору, рішення, дії чи бездіяльність Замовника та спрямувати скаргу до Тернопільського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» або безпосередньо до Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (місцезнаходження: 01025, вул. Велика Житомирська, буд. 20, м. Київ, Україна) чи в іншому порядку, який визначений чинним законодавством.

За отриманням додаткової інформації, пов’язаної з підготовкою пропозиції та участю у конкурсі, просимо звертатися за електронною адресою: roman.kachanovskyi@lgdc.org.ua або до контактної особи: п. Романа Качановського за номером телефону: +38 (067) 618-32-12.

Форму пропозиції для участі у конкурсі можна завантажити нижче:

 

ДолученняРозмір
Файл forma-propozyciyi-dlya-uchasnyka_legkovyy_avtomobil.docx16.77 КБ