Радник з юридичних питань

Кінцева дата подання резюме: 
19.03.2019
Вінницький ЦРМС

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке є партнером Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, оголошує конкурсний відбір радника з юридичних питань для роботи у Вінницькій області.

Основні обов’язки:

 • надавати дорадчу підтримку ВП, об’єднаним громадам та громадам на шляху до об’єднання з наступних питань:
 • відповідність до умов та порядку об’єднання громад та підтримка у підготовці проектів необхідних документів (за запитом) на кожній стадії об’єднання;
 • перші кроки нещодавно об’єднаних громад та реорганізація органів місцевого самоврядування після їх об’єднання з дотриманням відповідних процедур;
 •  державна служба та управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування, принципи етики та доброчесності;
 • передача об’єктів спільної власності територіальних громад району в комунальну власність територіальних громад, управління ресурсами, коштами та комунальним майном;
 • організовувати та брати участь у короткострокових заходах з розвитку спроможності, підвищення поінформованості та створення мереж професійних зв’язків;
 • брати участь та робити внесок у стратегічне та операційне планування і моніторинг заходів ВП та формування звітності;
 • сприяти загальному управлінню знаннями і даними;
 • визначати передові практики та історії успіху у відповідній сфері для обміну інформацією та підвищення обізнаності громадськості;
 • представляти ВП на конференціях, зустрічах із зовнішніми зацікавленими сторонами тощо;
 • звітувати керівнику ВП.

Кваліфікаційні вимоги:

Основні загальні вимоги:

 • диплом бакалавра у галузі права;
 • 2 роки відповідного досвіду роботи у сфері права на державній службі, в органах місцевого самоврядування, приватному секторі або неурядовій організації.

Спеціальні вимоги (бажано):

 • професійний досвід в управлінні проектами буде перевагою;
 • володіння англійською мовою, добре розуміння Європейської хартії місцевого самоврядування та тренерські навички будуть перевагою.

Необхідні знання:

 • знання законодавчої бази України з питань місцевого самоврядування;
 • ґрунтовне розуміння конституції, земельного, бюджетного та податкового кодексів, включно з принципами професійної етики та доброчесності;
 • розуміння особливостей управління майном державної та комунальної власності, правил ведення діловодства в органах місцевого самоврядування;
 • розуміння принципів та умов добровільного об’єднання громад та їх функціонування, міжмуніципального співробітництва та державно-приватного партнерства.

Необхідні навички:

 • ґрунтовні організаційні навички та навички планування;
 • вміння працювати в колективі, чудові комунікаційні навички;
 • стратегічне мислення та вміння вирішувати проблеми;
 • високий рівень самоорганізації;
 • активна позиція, готовність до практичної діяльності;
 • чудове володіння українською мовою;
 • добрі навички володінням комп’ютером (MS Office, Excel, Powerpoint тощо);
 • готовність до частих поїздок в регіоні призначення.

Інші вимоги:

 • відсутність конфлікту інтересів щодо зазначених вище завдань;
 • відсутність судимостей та непричетність до корупційних скандалів;
 • згода на часті відрядження для надання практичної підтримки процесам розвитку в регіоні призначення.

Для забезпечення справедливого, відкритого та ефективного конкурсу, відбір експертів відбувається за принципами конкуренції, об’єктивності, прозорості, звітності, та включає в себе наступні стадії:

 1. Подання заяви на участь у конкурсі – зацікавлені кандидати надсилають своє резюме, анкету та документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних.
 2. Попередній відбір – заяви розглядаються на предмет відповідності головним вимогам посади. Кандидати, які, згідно з їх резюме, відповідають головним вимогам посади, будуть запрошені на комп’ютерне тестування.
 3. Комп’ютерне тестування «Загальних здібностей» - тест включає в себе 4 типи питань: на вербальне, логічне, абстрактне та математичне мислення. Кандидати, які наберуть мінімально необхідну кількість балів, будуть запрошені на тест на особисті якості, який складається з опитування в електронному форматі та співбесіди з психологом за допомогою Skype.
 4. Співбесіда з конкурсною комісією.
 5. Список фіналістів, які успішно пройдуть співбесіду з конкурсною комісією, буде подано на схвалення комітету з відбору, який складається з представників  ЄС, Мінрегіону та U-LEAD.
 6. Схвалені фіналісти стають частиною групи експертів.
 7. Експерти запрошуються на зустріч з директорам ВП ЦРМС (відповідно до вакансії). ВП, згідно з поточними потребами, може запропонувати контракт з надання консультаційних послуг.

Запрошуємо зацікавлених кандидатів надіслати заповнену анкету (завантажити), документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних (завантажити) та резюме, у якому зазначено досвід, який відповідає кваліфікаційним вимогам посади, в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool.u-lead@dopomoga.org.ua. Кінцевий термін подання заяви: 18:00 за київським часом 19.03.2019.

Прохання звернути увагу на наступне:

 • будь ласка, назвіть своє резюме «Радник з юридичних питань резюме Прізвище Ім’я» та анкету «Радник з юридичних питань анкета Прізвище Ім’я»;
 • будь ласка, зазначте в темі електронного листа «Радник з юридичних питань»;
 • прохання зауважити, що заяви, подані після кінцевого терміну, не розглядаються;
 • через велику кількість заяв, сповіщення про наступні етапи відбору отримають тільки ті кандидати, чиї заяви будуть відібрані для запрошення на комп’ютерне тестування;
 • комп’ютерне тестування та співбесіда з комісією з відбору проходить в Києві. Затрати на проїзд відшкодовуються;
 • прохання зауважити, що весь процес відбору триває близько двох місяців.