Школа проектного менеджменту

15.08.2018 до 17.08.2018
Запорізький ЦРМС
Місце та адреса проведення заходу: 
Запоріжжя, бул. Шевченка, 71А, 4-ий поверх
Програма заходу: 

Програма 3-денної Школи управління проектним циклом для проектних менеджерів ОТГ «Підготовка та управління проектом»

День 1. 15 серпня 2018р.

Час

Тема

Методи

9.30 – 10.00

Реєстрація учасників

10.00 – 10.05

Вступне слово

10.05 – 10.15

Очікування від семінару Вступна сесія: мета і завдання тренінгу, визначення очікувань учасників тренінгу.

Представлення учасників, тренерів

10.15 – 10.30

Представлення курсу, програми семінару

Організаційні питання

Виклад

Тема 1. Базові питання

10.30 – 11.00

Програми. Програми МТД, державні програми, регіональні програми Поняття “Програма”, “Проект”, “Заявка”, “Тверді” та “М’які” проекти

Виклад

Демонстрація програм

Уточнення

Тема 2. Проектний менеджмент як складова стратегічного планування

11.00 – 12.15

Стратегія та План регіонального розвитку. Потреби регіону і громади.

Формулювання проблеми проекту.

Інтереси сторін. Узгодження інтересів

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

12.15 – 12.30

Кава-пауза

Тема 3. Передумови підготовки проекту

12.30 – 13.00

Критерії прийнятності. Партнерство. Команда проекту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

Тема 4. Підготовка проектної заявки

13.00 – 13.15

Проектний цикл. Структура і зміст проектної заявки

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

13.15 – 13.30

Цільові групи проекту

13.30 – 14.30

Обід

14.30 – 15.30

Мета та завдання проекту.

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

15.30 – 16.30

Робочий план проекту та календарний план-графік реалізації заходів проекту

16.30 – 16.45

Кава-пауза

16.45 – 17.45

Очікувані результати проекту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

17.45 – 18.20

Ризики. Які можуть бути пов’язані з реалізацією проекту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

18.20 – 18.30

Дискусійна панель. Підведення підсумків.

 

 

День 2. 16 серпня 2018р.

Час

Тема

Методи

Тема 5. Бюджет проекту, моніторинг та оцінка

9.00 – 9.45

Структура бюджету. Логічний зв'язок з описом проекту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

9.45 – 11.45

Підготовка бюджету

11.45 – 12.00

Кава-пауза

12.00 – 14.00

Механізм моніторингу і оцінки проекту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

14.00 – 15.00

Обід

Тема 6. Оформлення проектної пропозиції. Додатки до заявки

15.00 – 16.00

Оформлення проектної пропозиції. Додатки до заявки

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

16.00 – 16.15

Кава-пауза

Тема 7. Оцінка проекту

16.15 – 17.00

Критерії оцінки проектів зі сторони донорів

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

17.00 – 17.50

Основні помилки при розробці проекту

17.50 – 18.00

Дискусійна панель. Підведення підсумків.

 

 

День 3. 17 серпня 2018р.

Час

Тема

Методи

Тема 8. Логічна матриця проекту

8.30 – 10.15

Дерево проблем і цілей проекту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

10.15 – 11.15

Логіка реалізації

11.15 – 11.30

Кава-пауза

11.30 – 13.30

Показники, джерела перевірки, припущення і ризики

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

Робота в 3-х групах

Презентації груп

13.30 – 14.30

Обід

Тема 9. Впровадження та звітування по проекту

14.30 – 15.30

Фінансовий та описовий звіти. Процедури перевірки та аудиту

Виклад

Демонстрація на практичному кейсі

Уточнення

15.30 – 16.00

Дискусійна панель. Підведення підсумків. Оцінка тренінгу